SERVICEERKLÆRINGEN I HOLMESTRANDSBARNEHAGENE

Barnehagene i Holmestrand har et godt samarbeid, og vi ønsker å møte både barn og foreldre i trygge og positive omgivelser. I Serviceerklæringen kan du lese  hva du vil møte i våre barnehager.

 

Serviceerklæring for barnehagene i Holmestrand