Moderasjonsordning

I 2015 bestemte departementet at foreldre kunne søke om reduksjon i foreldrebetalingen dersom den samlede familieinntekten var under et visst beløp. For 2019/20 er beløpet satt til 545 500kr.

Foreldre til 2,3, 4 og 5 åringene kan også søke om gratis kjernetid dersom familiens samlede inntekten er lavere enn 545 500 kr med 20 timers gratis oppholdstid.

Den enkelte husholdning søker hvert år til Holmestarnd kommune dersom den samlede husholdningen er lavere enn beløpet.

Frist for å søker er 1.juni eller fra den måneden man ser behovet for å søke.