Moderasjonsordning

Fra 01.01.2021 gjelder nedenstående satser og moderasjonsordninger

 • Foreldre/foresatte som har barn i BMB barnehage skal betale i henhold til gjeldende maksimalpris 3230 kr for full plass pr. måned.
   
 • Moderasjonsordninger jf. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager § 3

  Redusert foreldrebetaling
  Foreldrebetalingen skal for første barn maksimalt utgjøre 6% av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt, begrenset til maksimalgrensen for foreldrebetaling. Med statens maksimalpris vil husholdninger pr. 01.01.2021 med en samlet kapital- og personinntekt under kr.592 167 har rett til redusert foreldrebetaling.
  Gratis kjernetid (20 timer pr. uke) gis for 2,3,4- og 5-åringer som bor i husholdninger med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget ( 583 650 kr).

  Foreldre må søkes om redusert foreldrebetaling. Søknaden finnes på Holmestrand kommunens nettside. For barnehageåret 2020/2021 er søknadsfristen for ordningen 1. juni 2020.
   
 • Det betales kr. 300 pr. måned i kostpenger for tildelt 100% plass. 
 • Det gis søskenmoderasjon i BMB barnehage etter følgende regler:
  Søsken som har tilbud i samme barnehage gis 30% moderasjon til barn nr. 2. Øvrige søsken gis 50% moderasjon.

  Dersom søsken har plass i hver sin kommunale og private barnehage, skal moderasjonen gis i den kommunale barnehagen. Foreldre plikter selv å se til at kommunen får nødvendige opplysninger om slike forhold.