Betalingsreglement 2020-2021

Nye betalingssatser og mulighet til å søke om redusert foreldrebetaling for 2020-21

Her kommer en ny revidert utgave av betalingssatser og regler i BMB bhg for barnehageåret 2020-21.

 Betalingssatser og reglement for 2020-2021