Historie

BMB barnehage er en av de første barnehagene i Holmestrand.

BMB barnehage ble etablert i 1978 som en kortidsbarnehage.

Barnehagen består av en to-avdelings barnehage med åpningstid fra kl. 6:45 til 16:45.

Småbarnsavdelingen er godkjent for 9 plasser for barn under 3 år, og 18 plasser for barn over 3 år.