Moderasjonsordninger

ModerasjonsordningerI 2015 ble det bestemt at foreldre kunne søke om reduksjon i foreldrebetalingen dersom den samlede familieinntekten var under et visst beløp. For 2018/19 er beløpet satt til 533 500kr.

Foreldre til 4 og 5 åringene kan også søke om gratis kjernetid dersom familiens samlede inntekten er lavere enn 533 500kr.

 

Ta kontakt med Holmestrand kommune eller styrer i BMB barnehage for mer informasjon.

Les mer om reglene for Moderasjonsordninger her.