Merkedager for 2020-21

Her finner du alle viktige datoer for begivenheter som berører barn og foreldre

Barnehagen ønsker et godt samarbeid med foreldre. Det ligger mye forarbeid til markerlinger, og barna har oftest laget noe de skal vise eller ha underholdning. Vi vil at barna skal kjenne seg verdsatt og at de får vise ting de har arbeidet med og mestret.

Vi håper at flest mulig setter av tid til våre viktige arrangementer for barna 

merkedager 2020