Foreldrehefte 2020-21

Denne delen av årsplanen om Foreldrehefte ble behandlet av SU i mai 2020. På grunn av korona er årsplanen for 2020-21 en forlengelse av fjorårets årsplan. Aktuelle endringer er gjort i denne delen av Foreldrehefte.

I denne delen av årplanen finner du:

Praktiske opplysninger

Barnehagens styre og utvalg

Foreldresamarbeid

Andre samarbeidspartere

Foreldrehefte 2020-21, del. 3