Pedagogisk plan del 2

Vår pedagogiske plan ble godkjent av su i mai 2020

I denne pedagogiske planen finner du :

de 7 fagområdene

Plan for foreldresamarbeid

Tilvenning i barnehagen

Overgang bhg og skole

Merkedager i barnhaegn( årshjul)

Dokumentasjon

Vurdering

Beskrivelse fra Noahs ark

Beskrivelse fra Regnbuen

Årshjul for felles temaer

Pedagogisk plan 2020-21. del 2