Handlingsplan for BMB barnehage

Vår første del i årsplanen heter 5 års handlingsplan

I denne delen av årsplan finner du følgende:

Barnehageloven og rammeplan

Visjoner og verdier

Omsorg, lek, læring,danning, sosial kompetanse, medvirkning

Karakteregenskaper

Forebrygging mot mobbing 

Barn med særlige behov

Progresjon

Handlingsplan 2020-21, del.1