Betalingsreglement i BMB barnehage

BMB barnehage har i sine vedtekter bestemt følgende reglement og betalingssatser som gjelder:

  • Plass ( betalingsfrister, misligholdelse av foreldrebetalinger,frister, søskenmoderasjon mm)
  • Kostpenger
  • Oppsigelse
  • Permisjoner
  • Dugnader
  • For sent henting

 Les om BMB sine Betalingssatser og reglement for her.